Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 31ain Mai, 2017 4.30 o'r gloch, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Shaun James Redmond Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol