Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 18fed Gorffennaf, 2017 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Cynghorydd Carwyn Jones Guest Yn bresennol
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd