Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2017 3.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd R. Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Dr Haydn Edwards Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr Gordon Warren Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd