Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12fed Medi, 2018 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr. Islwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
John Robert Jones Co-Optee Ymddiheuriadau
Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd