Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Tachwedd, 2018 11.30 o'r gloch, Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Swyddog Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Co-Optee Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol