Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Mawrth, 2018 11.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd