Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Mai, 2018 3.30 o'r gloch, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Cadeirydd/Chair Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol