Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Mehefin, 2018 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr. Islwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol