Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Ionawr, 2019 2.30 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol