Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Chwefror, 2019 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn