Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Ebrill, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn