Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9fed Medi, 2019 10.00 o'r gloch, Panel Rhiantu Corfforaethol - Mae Rhiantu Corfforaethol yn awr yn swyddogaeth y Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Liz Fletcher BCUHB Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Barbara Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol