Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2019 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Mared Yaxley Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd