Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019 2.30 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Shaun James Redmond Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter S Rogers Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Dr.Gwynne Jones Swyddog Yn bresennol
Ms Lynn Ball Swyddog Yn bresennol
Marc Jones Swyddog Yn bresennol
Annwen Morgan Swyddog Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol