Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 25ain Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn