Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Anest Gray Frazer Co-Optee Ymddiheuriadau
Dafydd Gruffydd Co-Optee Ymddiheuriadau
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eric Wyn Jones Guest A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dylan Rees Guest A ddisgwylid
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Ymddiheuriadau