Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Islwyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Cynghorydd J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs. Dilys Shaw Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Cadeirydd Yn bresennol