Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Mawrth, 2019 10.30 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mrs. Denise Harris Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
John Robert Jones Public Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol