Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol