Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter S Rogers Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting Yn bresennol
Mr Jonathan Mendoza Non-elected, voting Yn bresennol