Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21ain Mehefin, 2019 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau - Panel Penodi

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke 2514
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Teleri Jones Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr Gordon Warren Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Ms Lynn Ball Swyddog Mynychwyd
Mared Yaxley Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd