Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd