Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Anest Gray Frazer Co-Optee Ymddiheuriadau
Dafydd Gruffydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mr Keith Roberts Co-Optee Ymddiheuriadau