Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Rhagfyr, 2019 9.30 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn