Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Andrew M Hughes Swyddog Mynychwyd
Aled Evans Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Islwyn Humphreys Is-Gadeirydd/Vice-Chair Mynychwyd
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Iwan Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol