Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Andrew M Hughes Swyddog A ddisgwylid
Aled Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Islwyn Humphreys Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Ffion Johnstone Public A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Mummery Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Wyn Thomas Public A ddisgwylid