Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Chwefror, 2020 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs Celyn M Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol