Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Mawrth, 2021 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Anest Gray Frazer Co-Optee A ddisgwylid
Dafydd Gruffydd Co-Optee A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Llio Johnson Parent Governor Representative A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Keith Roberts Co-Optee A ddisgwylid