Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26ain Ebrill, 2021 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwaith

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid