Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Medi, 2020 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Anest Gray Frazer Co-Optee Ymddiheuriadau
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative Absennol
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Guest Yn bresennol