Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Gorffennaf, 2020 10.10 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid