Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Mawrth, 2021 9.30 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Lleoliad:   Virtual Meeting (at present members of the public are unable to attend)

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau