Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol