Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23ain Mehefin, 2020 2.00 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Rev Jim Clarke Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Amanda Earnshaw Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Anest Gray Frazer Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Gerald Hewitson Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Catherine Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Christopher Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Rheinallt Thomas Co-Optee A ddisgwylid
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid