Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 16eg Medi, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Celyn M Edwards Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Robert Jones Public A ddisgwylid
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Iorwerth Roberts Public A ddisgwylid
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid