Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Dr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Celyn M Edwards Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Iorwerth Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid