Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Mai, 2020, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn