Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Vaughan Hughes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
J Huw Jones Swyddog Mynychwyd
Shirley Cooke Clerk Mynychwyd