Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Committee Room 1, Council Offices, Llangefni

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dafydd Gruffydd Co-Optee Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol