Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Gorffennaf, 2020 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Nanette R. Williams Council Staff A ddisgwylid
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter S Rogers Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting Yn bresennol
Mr Jonathan Mendoza Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol