Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 22ain Medi, 2020 9.30 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau