Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Tachwedd, 2020 1.30 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd