Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17eg Rhagfyr, 2020 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Anest Gray Frazer Co-Optee Yn bresennol
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative Yn bresennol
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Lewis Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol