Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13eg Ionawr, 2021 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol