Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 24ain Medi, 2021 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwen Griffith Public A ddisgwylid
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Sian Wyn Hughes Public A ddisgwylid
Cynghorydd John Brynmor Hughes Public A ddisgwylid
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Aled Morris Jones Public A ddisgwylid
Councillor Berwyn Parry Jones Public A ddisgwylid
Cynghorydd Dyfrig Jones Public A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Meurig Public A ddisgwylid
Cynghorydd John Pughe Roberts Public A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Catrin Elen Wager Public A ddisgwylid
Cynghorydd Gethin Williams Public A ddisgwylid
Cynghorydd John Wyn Williams Public A ddisgwylid
Cynghorydd Owain Williams Public A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid