Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 22ain Hydref, 2021 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwen Griffith Public A ddisgwylid
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Sian Wyn Hughes Public A ddisgwylid
Councillor John Brynmor Hughes Public A ddisgwylid
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Aled Morris Jones Public A ddisgwylid
Councillor Berwyn Parry Jones Public A ddisgwylid
Councillor Dyfrig Jones Public A ddisgwylid
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Meurig Public A ddisgwylid
Councillor John Pughe Roberts Public A ddisgwylid
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Catrin Elen Wager Public A ddisgwylid
Councillor Gethin Williams Public A ddisgwylid
Councillor John Wyn Williams Public A ddisgwylid
Councillor Owain Williams Public A ddisgwylid
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid