Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 2021 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Peter S Rogers Cadeirydd/Chair Ymddiheuriadau
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting Yn bresennol