Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee A ddisgwylid
Anest Gray Frazer Co-Optee A ddisgwylid
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative A ddisgwylid
Llio Johnson Parent Governor Representative A ddisgwylid
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid