Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16eg Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Keith Roberts Co-Optee Ymddiheuriadau
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol