Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Nicola Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol